Влезките и изходите на отчетите за паричните потоци