Главният изпълнителен директор на Fast Food, който отново направи мазнините страхотни