Нарастващо значение и еволюция на ролята на човешките ресурси през годините