Деконструкция на кметството на президентските кандидати