12 ненужни функции на Vista, които можете да деактивирате в момента